Xe đầu kéo Howo 2 cầu máy 340hp – Cabin T5G đầy đủ phụ kiện đi kèm

Xe đầu kéo Howo 2 cầu máy 340hp – Cabin T5G đầy đủ phụ kiện đi kèm

Xe đầu kéo Howo 2 cầu máy 340hp – Cabin T5G đầy đủ phụ kiện đi kèm