A  A  A

Language:   


สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์
 


  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต  คามิลเลียนฯ ตะกั่วป่า  

ชื่อโครงการ 

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ


 

ตำแหน่ง  

หมายเหตุ1.  โครงการฟื้นฟูเด็กพิการ
1. สมชาย   ยงศรีปณิธาน
2. สุทัศน์        ภูมิรักษ์
3. ปุรณดา    ขันภักดี
4. อรอุมา   ป่ากว้าง
5. สุพิชญ์นันท์ พรหมแก้ว

 ผู้ประสานงาน          
 เจ้าหน้าที่โครงการ
 เจ้าหน้าที่โครงการ
 เจ้าหน้าที่โครงการ
 เจ้าหน้าที่บัญชี

 
  
 
 
2.  โครงการหน่วยปฐมพยาบาลเพื่อแรงงานต่างด้าว1.  สุพิชญ์นันท์ พรหมแก้ว 
2.  โนโน        
3. คุณน้ำหอม                        
4.  คุณสมหญิง 
5.  คุณเว้ยลวย   
6.  คุณจอย       
 

 เจ้าหน้าที่บัญชี 
 ผู้ช่วยพยาบาล
 ผู้ช่วยพยาบาล
 ผู้ช่วยพยาบาล
 ผู้ช่วยพยาบาล
 ผู้ช่วยพยาบาล